ALBANIA

Gjirokaster

BIJAT E KRISHTIT MBRET
LAGJIA 18 SHTATORI
GJIROCASTRO

TF. CDAD: (355) 8426 / 3759
TF. COL. (355) 8426 / 3757